Stichting Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff

De stichting heeft een ANBI status.

Voor een financiƫle bijdrage die past binnen de doelstellingen van de stichting kunt u zich per mail richten tot het bestuur. Een motivering van het verzoek wordt op prijs gesteld.

Het KvK-nr is: 67416993
Het RSIN nr is: 856978140

DOEL

  1. het doen van bijdragen aan fondsen en/of instellingen met een charitatieve doelstelling en/of inslag;
  2. het doen van bijdragen aan individuen of groepen vanuit een charitatieve inslag;

en verder al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Hoofdlijnen beleidsplan

Fonds neven en nichten van Zadelhoff is in december 2016 opgericht vanuit de idee om direct of indirect iets te kunnen betekenen voor mensen en organisaties die steun verdienen in hun ontwikkeling en welbevinden met als oogmerk de kwaliteit van leven te verbeteren.

Zij tracht dit doel te bereiken door het verlenen van financiƫle steun aan rechtspersonen zonder winstoogmerk bij het uitvoeren of tot stand brengen van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een charitatieve doelstelling en/of inslag. Hieronder vallen onder meer (maar niet beperkt tot) projecten op sociaal-maatschappelijk gebied alsmede die op het gebied van educatie, gezondheid, kunst en cultuur, natuur en milieu, sport en recreatie.

CONTACT

Secretariaat@fnnvz.nl