BESTUUR

Het bestuur van Fonds neven en nichten van Zadelhoff bestaat per december 2018 uit:

Van der Wal, ER, voorzitter
Van Zadelhoff, GG, secretaris
Van Zadelhoff, CH, penningmeester
Hordijk, EJF, algemeen bestuurslid
Van Zadelhoff, J, algemeen bestuurslid