BESTUUR

Het bestuur van Fonds neven en nichten van Zadelhoff bestaat per december 2018 uit:

van Zadelhoff, J, voorzitter
Van der Wal, NM, penningmeester
Hordijk, EJF, 1ste secretaris
van Zadelhoff, A, 2e secretaris
Ahlqvist, CC, algemeen bestuurslid