‘Dit ben ik’-video, Amerpoort

'Dit ben ik'-video, Amerpoort

Voor mensen met een verstandelijke beperking is het tegenkomen van verschillende hulpverleners realiteit. Zij kunnen zich niet of nauwelijks verbaal kenbaar maken. De mate waarin zij worden begrepen wordt grotendeels bepaald door de mate waarin de hulpverlener betekenis kan geven aan hun gedrag. Veranderingen van begeleider leiden tot een onzekere periode voor de persoon met een verstandelijke beperking.

Met de ‘Dit ben ik’-video wordt in beeld gebracht wie die cliënt is en wat hij/zij nodig heeft. Dit maakt voor nieuwe begeleiders in korte tijd subtiele informatie praktisch en concreet, waardoor zij de cliënt sneller begrijpen en de begeleidingsaanpak sneller in de vingers hebben. Dit product wordt nu geoptimaliseerd en breder ingezet zodat meer cliënten hier profijt van hebben in hun dagelijkse zorg en bij wisseling van begeleiders.